top of page

Privacy policy

 

Korzystający z naszej platformy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują tego zmienić. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w platformie informacje zawarte w aplikacji (adres IP) są przez beautybox wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie lub mieście, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do beautybox wymaga podania informacji, umożliwiającej skontaktowania się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne. Podane informacje są przez nas wykorzystywane do koniecznie potrzebnych kontaktów z uczestnikami platformy oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań. 

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz, może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. Pliki "cookies" gromadzą w sobie informacje, ważne do prawidłowego funkcjonowania platformy, przeważnie tych, które  wymagają autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

beautybox przechowuje pliki cookies w komórkach użytkowników w celu: 

- utrzymania profilu użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi za każdym razem wpisywać loginu i hasła; 

- lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników; 

- tworzenia statystyk korzystania z aplikacji dla poprawienia funkcjonowania. 

 

Rejestracja wypełniona przez użytkownika w trakcie zapisywania się do beautybox, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą kodowanych sesji, które istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Takie dane, jak hasła dostępu do profili są zaszyfrowane za pomocą jednokierunkowych algorytmów szyfrowania, uniemożliwiających ich późniejsze odszyfrowanie. 

Informacje i dane są przechowywane i przetwarzane przez beautybox z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. 

beautybox zawiera lub będzie zawierał funkcje (np. recenzje) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. treść i podpis opinii) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane. 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku beautybox udostępnia innym użytkownikom poprzez stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez beautybox danych osobowych o użytkowniku. 

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Megastore Grupa Kapitałowa, Sp. z o.o.  Ul. Mińska 25B/3,  03-808 Warszawa. 

beautybox daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czyli w jakim zakresie chcą korzystać z funkcji naszej platformy i udostępniać swoje informacje. Nasze niektóre funkcje są dostępne bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie dla korzystania z platformy jest obowiązkowe rejestrowanie się. 

Korzystanie z platformy beautybox jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil. 

Naszym celem jest zapewnienie ochrony każdemu użytkowniku aplikacji.  Rozwój technologii oraz rozwój propozycji beautybox powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować, wysyłając powiadomienia pocztę mailową, wskazaną przy rejestracji użytkownika. 

beautybox jest otwarty na różnego rodzaju opinie, pytania i uwagi swoich użytkowników, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: support@bb.com

bottom of page